3xS Konkurs

REGULAMIN KONKURSU – „Stand Speak Show like a PRO ”I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu, którego zasady określa niniejszy Regulamin, zwanego dalej „Konkursem” jest MENTALWAY Michał Wawrzyniak ul. Radosna 16, 62-800 Kalisz, NIP 618-170-87-85, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki, jaką jest psychologia, a w szczególności rozwój osobisty oraz autoprezentacja. Konkurs skierowany jest do grona uczestników workshopu MentalWay „Stand Speak Show like a PRO”. Konkurs ma na celu podnoszenie umiejętności autoprezentacji Uczestników workshopu.

3. Regulamin ten został umieszczony na stronie internetowej poświęconej konkursowi, https://mentalway.pl/3xS-konkurs.


II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie osoby uczestniczące w workshopie „Stand, Speak Show like a PRO” w terminie 14-15 grudnia 2013.

3. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie, uważane jest za jego zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji
c) małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a-c.

5. Organizator określa jako dzień konkursowy, tj. dzień, w którym zostaną wytypowani zwycięzcy Konkursu, jako dzień 22 grudnia 2013 roku.


III. Zasady Konkursu

1. Celem konkursu jest poszerzanie umiejętności autoprezentacji poprzez nagrywanie filmów video przez uczestników workshopu „Stand Speak Show like a PRO”. W tym celu Uczestnik ma za zadanie nagranie 1 filmu o dowolnej tematyce, przez kolejne 7 dni, to jest od dnia 16 grudnia 2013 do dnia 22 grudnia 2013 włącznie, oraz umieszczenie tego filmu na utworzonym w tym celu koncie Uczestnika na YouTube.

2. Link do filmu umieszczany jest na grupie warsztatu na Facebooku, założonej przez Organizatora (https://www.facebook.com/groups/648587548519820/) jako osobny wpis.

3. Uczestnik ma obowiązek każdego dnia pod swoim oryginalnym wpisem dodać kolejny film, tak aby 22 grudnia 2013 roku, w dniu zakończenia konkursu, mieć w sumie 7 filmów, jeden umieszczony każdego dnia trwania konkursu.

4. Każdy z zamieszczanych filmików powinien mieć długość minimum 2, maximum 5 minut.

5. Zwycięzcą jest każdy, kto codziennie od 16 grudnia 2013 do 22 grudnia 2013 umieści po jednym filmie swojego autorstwa. W dniu zakończenia konkursu, tj. dnia 22 grudnia 2013, suma filmów powinna wynieść 7, każdy z umieszczonych filmów powinien mieć inną datę.

6. Nagrodą w konkursie jest 500 PLN (pięćset złotych) do wykorzystania do 22 stycznia 2014 na dowolnie wybrany przez siebie workshop MentalWay odbywający się w 2014 roku:

Life Auto Pilot WORKSHOP
Art Of Dreaming WORKSHOP
Mental Money WORKSHOP
Stand, Speak, Show Like a PRO! WORKSHOP
Dream Team Rentgen WORKSHOP
Mental Lingua Franca WORKSHOP

7. O wynikach Konkursu Komisja poinformuje Uczestników w dniu 22 grudnia 2013 roku.


IV. Odbiór nagród

1. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator wręczy Nagrody Uczestnikom, którzy wygrają konkurs. Nagroda zostanie wydana każdemu Uczestnikowi za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru, wysłanym na maila, a następnie odesłanym na adres MentalWay Michał Wawrzyniak, ul. Wodna 7, 62-800 Kalisz lub drogą mailową w formie zeskanowanego, podpisanego dokumentu na adres e-mail kontakt@mentalway.pl. Nagroda nie podlega zamianie na gotówkę, bądź inne SZKOLENIA jak również wygrana w konkursie nie łączy się z innymi promocjami czy konkursami MentalWay.

2. Jeśli do dnia 22 stycznia 2014 włącznie zwycięzca konkursu nie zadeklaruje warsztatu, na który chce przeznaczyć wygraną, wygrana bezpowrotnie przepada.

3. W związku z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ar. 21 ust. 1 pkt 68, wartość nagród jako, że nie przekracza kwoty 760 PLN brutto, nie podlega opodatkowaniu, nie dotyczy to jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

4. Obowiązek podatkowy spoczywa na Wygrywającym.

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK