BONUS od Michała!

Warunki uczestnictwa w promocji:
Możesz wziąć udział w oferowanej promocji jeśli zdecydujesz się na wykonanie kolejnych kroków określonych w niniejszym regulaminie.

Otrzymanie dostępu VOD:
MentalWay oferuje Ci możliwość otrzymania bonusowego zapisu ze szkolenia San Marketino Trip 2 w formie VOD (plików video dostępnych wyłącznie przez internet za pośrednictwem platformy WayUp.pl).

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa od 22 kwietnia do 25 kwietnia 2014.

Aby otrzymać San Marketino Trip 2 w formie VOD należy wykonać kolejno wszystkie poniższe kroki:

1. Wejść na stronę: www.mentalway.pl/czastkiprzyciagania

2. Dokonać zakupu książki „Cząstki Przyciągania” Natalii Hatalskiej (korzystając z powyższego linka partnerskiego)

3. Wejść na stronę: http://mentalway.pl/smt-bonus/

4. Podaj swoje dane, na które mamy nadać dostęp do produktu VOD San Marketino Trip (imię, nazwisko, email).

5. Po wpisaniu danych prześlemy na Twój adres email unikalny kod dostępu do produktu VOD San Marketino Trip (dostęp VOD na 365 dni).

Pakiet VOD / Zapis VOD – są to produkty w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępne na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.

Postanowienia końcowe
Wyłączenie odpowiedzialności:
Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi.

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz Regulamin WayUp.pl dostępny na stronie http://wayup.pl/regulamin