Podsumowanie MentalWay 2013

Infografika MentalWay 2013 w wersji PDF

(kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie „Zapisz element docelowy jako…”)