Regulamin 3xS 4.0

Regulamin promocji Stand Speak Show 4.0

Warunki uczestnictwa w promocji

W oferowanej w dniach 7 kwietnia – 6 maja 2016 promocji może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminie zrealizuje i opłaci zamówienie poniżej przedstawionego produktu promocyjnego oraz jest klientem MentalWay posiadającym założone na swoje imię i nazwisko konto w sklepie MentalWay (www.Sklep.MentalWay.pl).

Zakup produktów w cenach promocyjnych:

MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia poniższych produktów w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa w dniach 7 kwietnia – 6 maja 2016.
Promocja jest ograniczona ilościowo, dostępna jest limitowana ilość biletów – 60.

Promocja może zakończyć się wcześniej w przypadku wysprzedania biletów na warsztat.

Produkty promocyjne:

a) Bilet Premium na warsztat Stand Speak Show like a PRO bez karty Mentalwayandia Membeship

Termin – 7 – 8 maja 2016

Cena biletu w dniach 7-26 kwietnia 2016 – 1350 PLN
Cena biletu w dniach 27-29 kwietnia 2016 – 1500 PLN
Cena biletu w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2016 – 1700 PLN
Cena biletu w dniach 5-6 maja 2016 – 2000 PLN
Cena biletu w dniu rozpoczęcia warsztatu tj. 7 maja 2016 – 2970 PLN

b) Bilet Premium na warsztat Speak Show like a PRO dla posiadaczy karty Mentalwayandia Membeship

Termin – 7 – 8 maja 2016

Cena biletu w dniach 7-26 kwietnia 2016 – 1000 PLN
Cena biletu w dniach 27-29 kwietnia 2016 – 1100 PLN
Cena biletu w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2016 – 1200 PLN
Cena biletu w dniach 5-6 maja 2016 – 1500 PLN
Cena biletu w dniu rozpoczęcia warsztatu tj. 7 maja 2016 – 2970 PLN

Bilet na szkolenie obowiązuje wyłącznie na tegoroczną edycję warsztatu Stand Speak Show like a PRO, w terminie 7 – 8 maja 2016.

Cena biletu nie zawiera w sobie kosztów dojazdu, noclegu czy wyżywienia podczas warsztatu.

Postanowienia końcowe

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach 7 kwietnia – 6 maja 2016.

Termin możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty zakupu.

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma  Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz podczas eventów stacjonarnych w sklepie.