Regulamin LAP 3.0 - Membership

Regulamin promocji dla uczestników transmisji internetowej szkolenia Life Auto Pilot 3.0 

Warunki uczestnictwa w promocji
Możesz wziąć udział w oferowanej w dniach 24-26 stycznia 2015 promocji jeśli uczestniczyłeś/aś w internetowej transmisji szkolenia Life Auto Pilot 3.0 w dniach 24-25 stycznia 2015, byłeś zalogowany swoim imieniem i nazwiskiem oraz opłaciłeś wcześniej kartę klubową Mentalwayandia Membership Card.

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia produktów z poniższej listy 
w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.

a)    Pakiet Life Auto Pilot Home Study Edition za 197 PLN

W skład powyższego pakietu wchodzą:
– Drukowany egzemplarz skryptu coachingowego Life Auto Pilot
– Zapis VOD szkolenia Life Auto Pilot 2.0
– Zapis VOD szkolenia Life Auto Pilot 3.0 w przedsprzedaży
– Zapis VOD z 12 sesji Elite Life Auto Pilot Mastermind 1.0

Premiera zapisu VOD ze szkolenia Life Auto Pilot 3.0 odbędzie się 14 lutego 2015 roku.
Dostęp do zapisu VOD ze szkolenia Life Auto Pilot 2.0 przyznawany jest automatycznie po zakupie.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.

b) 12 spotkań on-line Elite Life Auto Pilot MASTERMIND 3.0 za 500 PLN

W skład wchodzi:

– Udział w 12 sesjach ELAP Mastermind 3.0
– Zapis VOD z 12 sesji ELAP Mastermind 3.0
– Zapis VOD z 12 sesji ELAP Mastermind 2.0

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.
Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

Spotkanie Mastermind – to comiesięczne spotkanie w zamkniętej grupie, w którym aby uczestniczyć należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

c) Bilet na 1 wybrane szkolenie za 500 PLN z listy poniższych:

– Culture Guru (7-8 lutego 2015, Kalisz)
– Hidden Side Of Life (22-23 marca 2015, Kalisz)
– MentalWoman (17-19 kwietnia 2015, Kalisz)
– MentalMan (8-10 maja 2015, Kalisz)

Cena nie zawiera kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu.

W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby, które w szkoleniu wezmą udział wspólnie z prawnym opiekunem.

Postanowienia końcowe

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach 24-26 stycznia 2015 roku.

Termin możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty zakupu.

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz w podczas eventów stacjonarnych
w sklepie.