Regulamin LAP LIVE+

Zasady promocji „Life Auto Pilot LIVE+

Warunki uczestnictwa w promocji:
Możesz wziąć udział w oferowanej w dniach 14-18 stycznia 2015 promocji jeśli
uczestniczyłeś/aś w szkoleniu on-line Life Auto Pilot LIVE+
oraz byłeś/aś zalogowany/ana swoim prawdziwym imieniem oraz nazwiskiem.

LUB jesteś fanem MentalWay na Facebooku: https://www.facebook.com/MentalWay

Zakup produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia poniższych pakietów 
w cenie promocyjnej na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w dniach 14 stycznia – 18 stycznia 2015.

a) Pakiet Life Auto Pilot Start za 149 PLN

W skład pakietu wchodzi:
– Karta Klubowa Mentalwayandia Membership Card
– Zapis VOD ze szkolenia Life Auto Pilot LIVE+ w przedsprzedaży
– Bilet PREMIUM na szkolenie Life Auto Pilot 3.0

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.

Life Auto Pilot 3.0 odbywa się 24-25 stycznia 2015 w Kaliszu. Bilet na szkolenie nie obejmuje kosztów wyżywienia, dojazdu i noclegu.

b) Pakiet Life Auto Pilot Home Study Edition za 197 PLN

W skład powyższego pakietu wchodzą:
– Drukowany egzemplarz skryptu coachingowego Life Auto Pilot
– Zapis VOD szkolenia Life Auto Pilot 2.0
– Zapis VOD szkolenia Life Auto Pilot 3.0 w przedsprzedaży
– Zapis VOD z 12 sesji Elite Life Auto Pilot Mastermind

Premiera zapisu VOD ze szkolenia Life Auto Pilot 3.0 odbędzie się 14 lutego 2015 roku.
Dostęp do zapisu VOD ze szkolenia Life Auto Pilot 2.0 przyznawany jest automatycznie po zakupie.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.

c) Transmisja internetowa ze szkolenia Life Auto Pilot 3.0 za 297 PLN
– Transmisja internetowa ze szkolenia Life Auto Pilot 3.0 w dniach 24-25 stycznia 2015 roku
– Zapis VOD ze szkolenia Life Auto Pilot 3.0

Premiera zapisu VOD ze szkolenia Life Auto Pilot 3.0 odbędzie się 14 lutego.
Wysyłki skryptu coachingowego od 26 stycznia 2015 roku.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.

Transmisja internetowa – to relacja ze szkolenia możliwa do oglądania na bieżąco w trakcie trwania szkolenia, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ relacja dostępna jest wyłącznie online.

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach 14 stycznia – 18 stycznia 2014.

Termin możliwości rezygnacji z zakupionych produktów wynosi 14 dni od daty zakupu.
Po upływie tego terminu, zgodnie z regulaminem MentalWay, produkty zakupione w promocji nie będą podlegały wymianie ani zwrotowi.

Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Postanowienia końcowe
Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz regulamin serwisu http://WayUp.pl