Regulamin promocji Podwójna Majówka

REGULAMIN AKCJI – „Podwójna majówka”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji, której zasady określa niniejszy Regulamin, zwanej dalej „Akcją” jest MENTALWAY Michał Wawrzyniak ul. Radosna 16, 62-800 Kalisz, NIP 618-170-87-85, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Akcja jest inicjatywą z dziedziny nauki, jaką jest psychologia, a w szczególności rozwój osobisty oraz autoprezentacja. Skierowana jest ona do wszystkich osób chcących wziąć w niej udział.

3. Regulamin ten został umieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://mentalway.pl/regulamin-majowka/

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Akcji, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

2. Uczestnikami Akcji, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie osoby, które w terminie od 1 maja do 5 maja do godziny 23:59 zakupią dowolny, nowy produkt VOD (Video on Demand – Video na Żądnie) znajdujący się na platformie WayUp.pl

3. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Akcji, uważane jest za jego zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W Akcji nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji
c) małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a-c.

III. Zasady Konkursu

1. Celem Akcji jest poszerzanie oraz propagowanie wiedzy z dziedziny rozwoju osobistego jak również aktywne spędzanie czasu na rozwoju osobistym. W tym celu Uczestnik ma za zadanie zrobienie sobie zdjęcia podczas oglądania i nauki produktu MentalWay w formie VOD, który zakupi oraz umieszczenie zdjęcia na swoim profilu na Facebooku oraz oznaczenie na zdjęciu MentalWay od dnia 2 maja do 5 maja, do godziny 23:59.

2. Zdjęcie publikowane jest na prywatnym profilu Facebookowym Uczestnika.

3. Zwycięzcą jest każdy, kto w dniach od 2 maja do 5 maja 2014, do godziny 23:59 opublikuje zdjęcie na swoim profilu i oznaczy na nim MentalWay.

4. Nagrodą w konkursie jest drugi, dowolny produkt VOD (Video on Demand – Video na Żądanie) o równej lub mniejszej wartości produktu zakupiony w ramach promocji.

IV. Odbiór nagród

1. Bezpośrednio po zakończeniu akcji, wszyscy biorący w niej udział, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani, iż wykonali warunki Akcji poprawnie, otrzymają drugi produkt o równej lub mniejszej wartości, jak zakupiony produkt VOD.  Nagroda zostanie wydana każdemu w czasie maksymalnie 7 dni od zakończenia Akcji, tj. 12 maja 2014.

2. W związku z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ar. 21 ust. 1 pkt 68, wartość nagród jako, że nie przekracza kwoty 760 PLN brutto, nie podlega opodatkowaniu, nie dotyczy to jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

3. Obowiązek podatkowy spoczywa na Wygrywającym.

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK