Regulamin promocji Podwójna Majówka

REGULAMIN AKCJI – „Podwójna majówka”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji, której zasady określa niniejszy Regulamin, zwanej dalej „Akcją” jest MENTALWAY Michał Wawrzyniak ul. Radosna 16, 62-800 Kalisz, NIP 618-170-87-85, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Akcja jest inicjatywą z dziedziny nauki, jaką jest psychologia, a w szczególności rozwój osobisty oraz autoprezentacja. Skierowana jest ona do wszystkich osób chcących wziąć w niej udział.

3. Regulamin ten został umieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://mentalway.pl/regulamin-majowka/

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Akcji, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

2. Uczestnikami Akcji, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie osoby, które w terminie od 1 maja do 5 maja do godziny 23:59 zakupią dowolny, nowy produkt VOD (Video on Demand – Video na Żądnie) znajdujący się na platformie WayUp.pl

3. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Akcji, uważane jest za jego zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W Akcji nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji
c) małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a-c.

III. Zasady Konkursu

1. Celem Akcji jest poszerzanie oraz propagowanie wiedzy z dziedziny rozwoju osobistego jak również aktywne spędzanie czasu na rozwoju osobistym. W tym celu Uczestnik ma za zadanie zrobienie sobie zdjęcia podczas oglądania i nauki produktu MentalWay w formie VOD, który zakupi oraz umieszczenie zdjęcia na swoim profilu na Facebooku oraz oznaczenie na zdjęciu MentalWay od dnia 2 maja do 5 maja, do godziny 23:59.

2. Zdjęcie publikowane jest na prywatnym profilu Facebookowym Uczestnika.

3. Zwycięzcą jest każdy, kto w dniach od 2 maja do 5 maja 2014, do godziny 23:59 opublikuje zdjęcie na swoim profilu i oznaczy na nim MentalWay.

4. Nagrodą w konkursie jest drugi, dowolny produkt VOD (Video on Demand – Video na Żądanie) o równej lub mniejszej wartości produktu zakupiony w ramach promocji.

IV. Odbiór nagród

1. Bezpośrednio po zakończeniu akcji, wszyscy biorący w niej udział, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani, iż wykonali warunki Akcji poprawnie, otrzymają drugi produkt o równej lub mniejszej wartości, jak zakupiony produkt VOD.  Nagroda zostanie wydana każdemu w czasie maksymalnie 7 dni od zakończenia Akcji, tj. 12 maja 2014.

2. W związku z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ar. 21 ust. 1 pkt 68, wartość nagród jako, że nie przekracza kwoty 760 PLN brutto, nie podlega opodatkowaniu, nie dotyczy to jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

3. Obowiązek podatkowy spoczywa na Wygrywającym.

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK
Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat. OK