Regulamin promocji 3xS dla Absolwentów

Warunki uczestnictwa w promocji
Aby wziąć udział w niniejszej promocji, musisz być absolwentem
pierwszej edycji warsztatu Stand, Speak, Show like a PRO!

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia Warsztatu Stand, Speak, Show like a PRO!
w cenie promocyjnej na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w dniach od 1-4 marca 2014, do godziny 23:59.

Bilet na 2-dniowy Warsztat Stand, Speak, Show like a PRO! za 1070 PLN
Szkolenie odbędzie się w Kaliszu 29-30 marca 2014.

Powyższa cena jest ceną brutto oraz obowiązuje w przypadku zakupu biletu w dniach od 1 do 4 marca 2014.
Cena warsztatu nie zawiera kosztów noclegu, wyżywienia oraz cateringu!
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Termin możliwości rezygnacji z zakupionego biletu wynosi 10 dni od daty zakupu.
Po upływie tego terminu, zgodnie z regulaminem MentalWay, produkty zakupione w promocji nie będą podlegały wymianie ani zwrotowi.

Postanowienia końcowe
Wyłączenie odpowiedzialności:
W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin.