Regulamin Promocji Art Of Dreaming #LIVE

Zasady promocji obowiązującej w czasie trwania szkolenia online:
Art Of Dreaming #LIVE

Warunki uczestnictwa w promocji
Możesz wziąć udział w oferowanej w dniu dzisiejszym promocji jeśli:
jesteś uczestnikiem szkolenia on-line Art Of Dreaming #LIVE,
jesteś zalogowany/ana swoim prawdziwym imieniem oraz nazwiskiem

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia produktów z poniższej listy 
w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.
Promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w dniach od 6 lutego do 9 lutego 2014, do godziny 23:59.

a) Pakiet Podstawowy Realizacji Marzeń za 49 PLN
W skład powyższego pakietu wchodzą:
Zapis VOD ze szkolenia Art Of Dreaming #LIVE (dostęp na 365 dni)
Zapis VOD ze szkolenia XXV Klub Rozwoju MentalWay (dostęp na 365 dni)

b) Pakiet Zaawansowany Realizacji Marzeń za 497 PLN
W skład powyższego pakietu wchodzą:
Zapis VOD ze szkolenia Art Of Dreaming 1.0 (dostęp na 365 dni)
Zapis VOD ze szkolenia XXV Klub Rozwoju MentalWay (dostęp na 365 dni)
Bilet na szkolenie Art Of Dreaming 2.0 (8-9 marca 2014)

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu produktów w dniach od 6 lutego do 9 lutego 2014.
Cena szkolenia nie zawierają kosztów noclegu, wyżywienia oraz cateringu!

Termin możliwości rezygnacji z zakupionych produktów wynosi 10 dni od daty zakupu.
Po upływie tego terminu, zgodnie z regulaminem MentalWay, produkty zakupione w promocji nie będą podlegały wymianie ani zwrotowi.

Postanowienia końcowe
Wyłączenie odpowiedzialności:
W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin.