Regulamin Promocji "LIVE - Nowoczesny i Świadomy Biznes"

Zasady promocji „LIVE – Nowoczesny i Świadomy Biznes”

Warunki uczestnictwa w promocji:
Możesz wziąć udział w oferowanej w dniu dzisiejszym promocji jeśli
uczesniczyłeś/aś w szkoleniu on-line LIVE – Nowoczesny i Świadomy Biznes
oraz byłeś/aś zalogowany/ana swoim prawdziwym imieniem oraz nazwiskiem.

LUB jesteś członkiem facebookowej grupy Mentalwayandia:
https://www.facebook.com/groups/446855775424350/


Zakup produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia poniższych pakietów 
w cenie promocyjnej na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w dniach 29 marca – 4 kwietnia 2014.a) Token Dynamiki Bogactwa z trzema produktami VOD za 640 PLN

W skład powyższego pakietu wchodzą:
Token do testu Dynamika Bogactwa
Zapis VOD szkolenia Dynamika Bogactwa 2.0 – z dostępem na 365 dni
Zapis VOD webinara 8 Dróg do Bogactwa – z dostępem na 365 dni
Zapis VOD webinara 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów – z dostępem na 365 dnib) Pakiet VOD Neuro Marketing & Neuro Sales za 397 PLN

W skład powyższego pakietu wchodzą:
Sezon 7: „Tworzenie i wyzwalanie NAWYKÓW u klientów” – z dostępem na 365 dni
Sezon 8: „Dream Team – Part II” – z dostępem na 365 dni
Sezon 9: „Etapy składowe ekspertyzy” – z dostępem na 365 dnic) Pakiet All Inclusive Nowoczesny i Świadomy Biznes za 1037 PLN

W skład powyższego pakietu wchodzą:
Token do testu Dynamika Bogactwa
Zapis VOD szkolenia Dynamika Bogactwa 2.0 – z dostępem na 365 dni
Zapis VOD webinara 8 Dróg do Bogactwa – z dostępem na 365 dni
Zapis VOD webinara 4 Fazy Idealnych Związków i Biznesów – z dostępem na 365 dni
Zapis VOD webinara 4 Wymiary Bogactwa – z dostępem na 365 dni
Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 7: „Tworzenie i wyzwalanie NAWYKÓW u klientów” – z dostępem na 365 dni
Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 8: „Dream Team – Part II” – z dostępem na 365 dni
Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 9: „Etapy składowe ekspertyzy” – z dostępem na 365 dni

Pakiet VOD / Zapis VOD / Produkt VOD – są to produkty w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępne na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach 29 marca – 4 kwietnia 2014.

Termin możliwości rezygnacji z zakupionych produktów wynosi 14 dni od daty zakupu.
Po upływie tego terminu, zgodnie z regulaminem MentalWay, produkty zakupione w promocji nie będą podlegały wymianie ani zwrotowi.

W przypadku wykorzystania Tokenu Dynamiki Bogactwa zakupiony produkt nie podlega zwrotowi.

Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Postanowienia końcowe
Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz regulamin serwisu http://WayUp.pl