Regulamin promocji dla uczestników szkolenia Dynamika Bogactwa 3.0

Zasady promocji dla uczestników szkolenia: Dynamika Bogactwa 3.0

Warunki uczestnictwa w promocji
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest obecność na szkoleniu Dynamika Bogactwa 3.0
oraz posiadanie biletu wystawionego na własne imię i nazwisko.

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia produktów z poniższej listy

w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w dniach 12-14 kwietnia 2014.

a) Zapis VOD Dynamiki Bogactwa 3.0 z dostępem na 365 dni za 100 PLN

b) Udział w webinarze Vector Power Intro za 97 PLN

c) Pakiet VOD Dynamiki Bogactwa 3.0 plus Webinar Vector Power Intro za 147 PLN

W skład pakietu wchodzą:
Zapis VOD Dynamiki Bogactwa 3.0 z dostępem na 365 dni
Udział w webinarze Vector Power Intro

d) Pakiet Mastermind Dynamika Bogactwa z BONUSAMI za 200 PLN

W skład pakietu wchodzą:
Zapis VOD Dynamiki Bogactwa 3.0 z dostępem na 365 dni
Opłacony 3-miesięczny udział w Mastermind Dynamika Bogactwa
Zapis VOD z 3-ch pierwszych spotkań grupy Mastermind Dynamika Bogactwa z dostępem na 365 dni

e) Pakiet Mastermind Dynamika Bogactwa z BONUSAMI za 600 PLN

W skład pakietu wchodzą:
Zapis VOD Dynamiki Bogactwa 3.0 z dostępem na 365 dni
Opłacony 12-miesięczny udział w Mastermind Dynamika Bogactwa
Zapis VOD z 12-ch pierwszych spotkań grupy Mastermind Dynamika Bogactwa z dostępem na 365 dni

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach 12-14 kwietnia 2014.

Pakiet VOD / Zapis VOD – są to produkty w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępne na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkty są dostępne wyłącznie w formie online.

Termin możliwości rezygnacji z zakupionych produktów wynosi 14 dni od daty zakupu.
Po upływie tego terminu, zgodnie z regulaminem MentalWay, produkty zakupione w promocji nie będą podlegały wymianie ani zwrotowi.

Niniejsza promocja nie łączy się z innymi.

Postanowienia końcowe

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin.