Regulamin promocji VP

Regulamin promocji dla uczestników Webinara Vector Power Intro

Warunki uczestnictwa w promocji
Możesz wziąć udział w oferowanej w dniach 22-26 maja promocji jeśli uczestniczyłeś/aś w Webinarze Vector Power Intro.

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oraz Dynamika Bogactwa oferują Ci możliwość zakupienia produktów z poniższej listy 
w cenach promocyjnych
na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa w dniach 22-26 maja 2014 roku.

a) Bilet na Webinar Vector Power wraz z zapisem VOD za 1303 PLN

W skład pakietu wchodzą:
Bilet  na jeden z 8 Webinarów Vector Power.
Zapis VOD jednego Webinaru Vector Power (
Dostęp do zapisu VOD na 365 dni)

Powyższy bilet zapewnia uczestnictwo w jednym Webinarze Vector Power,
który jest zgodny z Twoim profilem Dynamiki Bogactwa.

b) Pakiet promocyjny Basic za 1859 PLN

W skład pakietu wchodzą:
Bilet  na jeden z 8 Webinarów Vector Power,
Zapis VOD jednego Webinaru Vector Power (
Dostęp do zapisu VOD na 365 dni)
1 godzina Coachingu z Ambasadorem Dynamiki Bogactwa,
1 token do wykonania
Testu Dynamiki Bogactwa

Powyższy bilet zapewnia uczestnictwo w jednym Webinarze Vector Power,
który jest zgodny z Twoim profilem Dynamiki Bogactwa.

Coaching do wykorzystania w terminie ustalonym przez Dynamikę Bogactwa Polska, maksymalnie do końca sierpnia 2014.

c) Pakiet promocyjny Advanced za 9000 PLN

W skład pakietu wchodzą:
Bilety na 8 Webinarów Vector Power
Zapis VOD wszystkich 8 Webinarów Vector Power (Dostęp do zapisów VOD na 365 dni)
2 godziny Coachingu Personalnego z zakresu Dynamiki Bogactwa z Michałem Wawrzyniakiem

Coaching Personalny wymaga przyjazdu Uczestnika do Kalisza.
Coaching Personalny do wykorzystania w terminie ustalonym przez MentalWay maksymalnie do końca 2014 roku.
Cena nie zawiera kosztów noclegu i dojazdu związanych z realizacją Coachingu Personalnego.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl,
z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach 22-26 maja 2014.

Termin możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty zakupu.

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Postanowienia końcowe

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma  Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz w podczas eventów stacjonarnych w sklepie.