regulamin-transmisji-krmw

Zasady promocji dla uczestników 11. Edycji szkolenia Neuro Marketing and Neuro Sales oraz 26. Edycji Klubu Rozwoju MentalWay

Warunki uczestnictwa w promocji
Możesz wziąć udział w oferowanej w dniu dzisiejszym promocji jeśli uczesniczyłeś/aś w 11. Edycji szkolenia Neuro Marketing and Neuro Sales lub  w 26. Edycji szkolenia Klub Rozwoju MentalWay.

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia produktów z poniższej listy 
w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa wyłącznie w dniu 12 maja 2014, do godziny 23:59.

a) Przedsprzedaż zapisu VOD ze szkolenia Klub Rozwoju MentalWay 26

 za 50 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

b) Przedsprzedaż zapisu VOD ze szkolenia Neuro Marketing and Neuro Sales 11

 za 100 PLN

Dostęp do zapisu VOD  na 365 dni.

c) Bilet na Szkolenie MentalMoney 4.0 oraz zapis VOD MentalMoney 3.0

 za 397 PLN

Planowany termin szkolenia: 30 maja -1 czerwca 2014.

Cena szkolenia nie zawiera kosztów noclegu, wyżywienia oraz cateringu!

Dostęp do zapisu VOD  na 365 dni.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniu 12 maja 2014.

Termin możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty zakupu.

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Postanowienia końcowe

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma  Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz w podczas evetów stacjonarnych w sklepie.