Regulamin konkursu „Wielkanoc z Zakazem Stękania”

Regulamin konkursu Wielkanoc z Zakazem Stękania

I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Organizatorem konkursu, którego zasady określa niniejszy Regulamin, zwanego dalej Konkursemjest MENTALWAY Michał Wawrzyniak ul. Radosna 16, 62-800 Kalisz, NIP 618-170-87-85, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs skierowany jest do klientów i fanów MentalWay. Konkurs ma na celu rozwijanie i promowanie idei Zakaz Stękania.

3. Regulamin ten został umieszczony na stronie internetowej poświęconej konkursowi, https://zakazstenia.pl/wielkanoc.

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi w dalszej części Uczestnikami, są wyłącznie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne.

2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które zamówiły i opłaciły w sklepie MentalWay produkt Maska Zakaz Stękania – szablon do samodzielnego składaniaoraz umieszczą zdjęcie na portalu Facebook zgodnie z zasadami konkursu w wyznaczonym terminie.

3. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie, uważane jest za jego zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy Organizatora

b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji

c) małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a-c.

5. Organizator określa jako dzień konkursowy, tj. dzień, w którym zostaną wytypowani Wygrywający Konkurs, jako dzień 7 kwietnia 2016.

6. MentalWay zastrzega sobie prawo do publikowania konkursowych zdjęć na stronach internetowych związanych z konkursem i Maską Zakaz Stękania.


III. ZASADY KONKURSU

1. Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie maski Zakaz Stękania i zaprezentowanie jej na portalu Facebook w postaci zdjęcia lub zdjęć. Przy zdjęciu należy dodać komentarz opisujący swoje wrażenia i wnioski związane ze składaniem maski. W opisie zdjęcia należy oznaczyć fanpage MentalWay Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystkodostępny pod adresem: https://www.facebook.com/MentalWay/ oraz doda

hashtag #ZakazStękania

2. Czas trwania konkursu to 26 marca 2016 do 5 kwietnia 2016.

3. Link do postu ze zdjęciem należy wysłać do MentalWay drogą mailową na adres wielkanoc@zakazstekania.pl najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2016 do godziny 23:59.

4. Komisja konkursu oceni jakoś wykonania masek i pomysłowość uczestników konkursu. Na tej podstawie wyłoni Wygrywających konkurs.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Fan Page MentalWay na Facebooku https://www.facebook.com/MentalWay/?fref=ts , na stronie internetowej poświęconej konkursowi, https://zakazstenia.pl/wielkanoc oraz o wygranej zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową najpóźniej 7 kwietnia 2016.

6. Nagrody w konkursie:

a) nagrody za pierwsze miejsce w konkursie

 • 1x MentalFrame – 40×40 cm,

 • 1x Personalizowany kubek z nadrukowanym imieniem/ksywką zwycięzcy,

 • 1x Koszulka,

 • 1x Podkładka do notatek,

 • 1x Skarpety,

 • 1x Ramka do tablicy rejestracyjnej,

 • 1x Silikonowa opaska na rękę,

 • 1x Plakat A3,

 • 1x Smycz.

Wartość pakietu 394 PLN

Wysyłka kurierem na terenie Polski na koszt MentalWay.

W przypadku wysyłki nagrody za granicę, koszt wysyłki pokrywa Wygrywający.

b) nagrody za drugie miejsce w konkursie

 • 1x Personalizowany kubek z nadrukowanym imieniem/ksywką zwycięzcy,

 • 1x Koszulka,

 • 1x Podkładka do notatek,

 • 1x Skarpety,

 • 1x Ramka do tablicy rejestracyjnej,

 • 1x Silikonowa opaska na rękę,

 • 1x Plakat A3,

 • 1x Smycz.

Wartość pakietu 276 PLN

Wysyłka kurierem na terenie Polski na koszt MentalWay.

W przypadku wysyłki nagrody za granicę, koszt wysyłki pokrywa Wygrywający.

c) nagrody za trzecie miejsce w konkursie

 • 1x Koszulka,

 • 1x Podkładka do notatek,

 • 1x Skarpety,

 • 1x Ramka do tablicy rejestracyjnej,

 • 1x Silikonowa opaska na rękę,

 • 1x Plakat A3,

 • 1x Smycz.

Wartość pakietu 227 PLN

Wysyłka kurierem na terenie Polski na koszt MentalWay.

W przypadku wysyłki nagrody za granicę, koszt wysyłki pokrywa Wygrywający.

d) nagrody za miejsca 4-10 w konkursie:

 • 1x Silikonowa opaska na rękę,

 • 1x Plakat A3,

 • 1x Smycz.

Wartość pakietu 74 PLN

Wysyłka Pocztą Polską na terenie Polski na koszt MentalWay.

W przypadku wysyłki nagrody za granicę, koszt wysyłki pokrywa Wygrywający.

O wynikach Konkursu Komisja poinformuje Uczestników w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

IV. ODBIÓR NAGRÓD

1. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator wyśle Nagrody Uczestnikom, którzy wygrają konkurs. Nagroda nie podlega zamianie na gotówkę, bądź inne SZKOLENIA jak również wygrana w konkursie nie łączy się z innymi promocjami czy konkursami MentalWay.

2. Jeśli Wygrywający nie odbierze paczki z nagrodą, ponowna przesyłka jest możliwa na koszt Wygrywającego.

3. W związku z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ar. 21 ust. 1 pkt 68, wartość nagród jako, że nie przekracza kwoty 760 PLN brutto, nie podlega opodatkowaniu, nie dotyczy to jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.


4. Obowiązek podatkowy spoczywa na Wygrywającym.

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK