Zasady zakupu Transmisji MLF 2.0

Zasady zakupu Transmisji Internetowej ze szkolenia Mental Lingua Franca 2.0

Warunki uczestnictwa w promocji
W oferowanej w dniach 4-15 listopada 2014 promocji może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminie zrealizuje oraz opłaci zamówienie poniżej przedstawionych produktów promocyjnych.

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia poniższych produktów w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa w dniach 4-15 listopada 2014

b ) Pakiet: 2-dniowa Transmisja Internetowa szkolenia Mental Lingua Franca 2.0 oraz zapis VOD szkolenia Mental Lingua Franca 2.0 za 397 PLN

W skład pakietu wchodzi:

– Transmisja Internetowa szkolenia Mental Lingua Franca 2.0 w sobotę 15 listopada oraz w niedzielę 16 listopada 2014 roku w godzinach trwania szkolenia.
– Przedsprzedaż zapisu VOD szkolenia Mental Lingua Franca 2.0

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

Transmisja Internetowa – to relacja ze szkolenia możliwa do oglądania na bieżąco w trakcie trwania szkolenia, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ relacja dostępna jest wyłącznie online.

Postanowienia końcowe:

Termin możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty zakupu.

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/regulamin oraz w podczas eventów stacjonarnych w sklepie.